woord OT NT apo Bijbel
nederzitten1416

Vindplaatsen van nederzitten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 26:16
En alle vorsten der zee zullen afdalen van hun tronen, en hun mantels van zich doen, en hun gestikte klederen uittrekken; met sidderingen zullen zij bekleed worden, op de aarde zullen zij nederzitten, en telken ogenblik sidderen, en over u ontzet zijn;