woord OT NT apo Bijbel
nederzitten1416

Vindplaatsen van nederzitten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 12:15
Zo stond zij op en versierde zich met haar kleding, en met al haar vrouwensiersel; en haar dienstmaagd kwam toe, en spreidde voor haar, recht over Holofernes, op de aarde, de vellen, die zij van Baogas ontvangen had tot haar dagelijks gebruik, opdat zij daarop nederzitten, en eten mocht; en Judith kwam in, en zat neder.