woord OT NT apo Bijbel
nederzittende0404

Vindplaatsen van nederzittende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Mattheüs 13:48
Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg.

Mattheüs 27:36
En zij, nederzittende, bewaarden Hem aldaar.

Lukas 5:3
En Hij ging in een van die schepen, hetwelk van Simon was, en bad hem, dat hij een weinig van het land afstak; en nederzittende, leerde Hij de scharen uit het schip.

Lukas 16:6
En hij zeide: Honderd vaten olie. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en nederzittende, schrijf haastelijk vijftig.