woord OT NT apo Bijbel
neef2125

Vindplaatsen van neef in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Kolossensen 4:10
U groet Aristarchus, mijn medegevangene; en Markus, de neef van Barnabas, aangaande welken gij bevelen ontvangen hebt; zo hij tot u komt, ontvangt hem;