woord OT NT apo Bijbel
neergebogen0011

Vindplaatsen van neergebogen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 25:27
Een boze vrouw veroorzaakt een neergebogen hart, en een droevig aangezicht, en een harteplaag.