woord OT NT apo Bijbel
neergedaald1001

Vindplaatsen van neergedaald in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nehemia 9:13
En Gij zijt neergedaald op den berg Sinaï, en hebt met hen gesproken uit den hemel; en Gij hebt hun gegeven rechtmatige rechten, en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden.