woord OT NT apo Bijbel
neergedrukte0101

Vindplaatsen van neergedrukte in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 6:38
Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden.