woord OT NT apo Bijbel
neergevallen0011

Vindplaatsen van neergevallen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 10:1
EN het is geschied, toen mijn zoon in zijn slaapkamer ging, dat hij neergevallen en gestorven is.