woord OT NT apo Bijbel
neergeveld0011

Vindplaatsen van neergeveld in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 7:14
En nu is er geen helper voor ons, maar God heeft ons in hun handen gegeven, dat wij voor hun ogen moeten neergeveld worden door dorst en groot verderf.