woord OT NT apo Bijbel
neergezet0011

Vindplaatsen van neergezet in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 5:14
En zij hebben zich neergezet in het land der Ammorieten.