woord OT NT apo Bijbel
neerleggen1001

Vindplaatsen van neerleggen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 23:24
Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw, en het zal zich verheffen als een leeuw; het zal zich niet neerleggen, totdat het den roof gegeten, en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben!