woord OT NT apo Bijbel
nefeg4004

Vindplaatsen van nefeg in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Exodus 6:20
En de zonen van Jizhar: Korah, en Nefeg, en Zichri.

2 Samuël 5:15
En Ibchar, en Elischua en Nefeg, en Jafia,

1 Kronieken 3:7
En Nogah, en Nefeg, en Jafia,

1 Kronieken 14:6
En Nogah, en Nefeg, en Jafia,