woord OT NT apo Bijbel
negenden5005

Vindplaatsen van negenden in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Leviticus 23:32
Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negenden der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten.

Numeri 7:60
Op den negenden dag offerde de overste der kinderen van Benjamin, Abidan, de zoon van Gideoni.

2 Koningen 25:3
Op den negenden der vierde maand, als de honger in de stad sterk werd, en het volk des lands geen brood had,

Jeremia 39:2
In het elfde jaar van Zedekia, in de vierde maand, op den negenden der maand, werd de stad doorgebroken.

Jeremia 52:6
In de vierde maand, op den negenden der maand, als de honger in de stad sterk werd, en het volk des lands geen brood had;