woord OT NT apo Bijbel
negenentwintig0011

Vindplaatsen van negenentwintig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 2:13
Het getal nu van deze was: duizend gouden drankofferschalen, duizend zilveren drankoffer-schalen, negenentwintig zilveren rookpannen, dertig gouden bekers, tweeduizendvierhonderdendertig zilveren bekers, en andere vaten tot duizend.