woord OT NT apo Bijbel
negenenveertig0011

Vindplaatsen van negenenveertig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Gebed van Azaria (Dan. 3) 1:47
En de vlam verbreidde zich boven uit de oven negenenveertig ellen hoog.