woord OT NT apo Bijbel
negentien3003

Vindplaatsen van negentien in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Genesis 11:25
En Nahor leefde, nadat hij Terah gewonnen had, honderd en negentien jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Jozua 19:38
En Jiron, en Migdal-el, Horem en Beth-anath, en Beth-semes; negentien steden en haar dorpen.

2 Samuël 2:30
Joab keerde ook weder van achter Abner, en verzamelde het ganse volk. En er werden van Davids knechten gemist negentien mannen, en Asahel.