woord OT NT apo Bijbel
negentiende4004

Vindplaatsen van negentiende in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

2 Koningen 25:8
Daarna in de vijfde maand, op den zevenden der maand (dit was het negentiende jaar van Nebukadnezar, den koning van Babel) kwam Nebuzaradan, de overste der trawanten, de knecht des konings van Babel, te Jeruzalem.

1 Kronieken 24:16
Het negentiende voor Petahja, het twintigste voor Jehezkel,

1 Kronieken 25:26
Het negentiende voor Mallothi; zijn zonen en zijn broederen; twaalf.

Jeremia 52:12
Daarna, in de vijfde maand, op den tienden der maand (dit jaar was het negentiende jaar van den koning Nebukadrezar, den koning van Babel), als Nebuzaradan, de overste der trawanten, die voor het aangezicht des konings van Babel stond, te Jeruzalem gekomen was;