woord OT NT apo Bijbel
negentig204226

Vindplaatsen van negentig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Makkabee├źn 6:24
Want, zeide hij, het betaamt onze ouderdom niet te veinzen, opdat vele jonge lieden, menende dat Eleazar nu negentig jaren oud zijnde, overgegaan is tot het heidendom,

2 Makkabee├źn 8:11
En hij zond terstond naar de zeesteden, hen nodende om Joodse slaven te kopen, belovende dat hij negentig slaven zou geven voor een talent; niet verwachtende de straf die hem zou overkomen van de Almachtige.