woord OT NT apo Bijbel
neginoth8008

Vindplaatsen van neginoth in het Oude Testament. Het woord komt er 8 keer voor, in 8 verzen.

Psalmen 4:1
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.

Psalmen 6:1
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth, op de Scheminith.

Psalmen 54:1
Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth;

Psalmen 55:1
Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.

Psalmen 61:1
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.

Psalmen 67:1
Een psalm, een lied, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.

Psalmen 76:1
Een psalm, een lied van Asaf, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.

Habakuk 3:19
De Heere HEERE is mijn Sterkte; en Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor den opperzangmeester op mijn Neginoth.