woord OT NT apo Bijbel
nehum1001

Vindplaatsen van nehum in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nehemia 7:7
Dewelke kwamen met Zerubbabel, Jesua, Nehemia, Azaria, Raamja, Nahamani, Mordechai, Bilsan, Mispereth, Bigvai, Nehum en Baëna. Dit is het getal der mannen van het volk van Israël.