woord OT NT apo Bijbel
nehusta1001

Vindplaatsen van nehusta in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Koningen 24:8
Jojachin was achttien jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde drie maanden te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Nehusta, een dochter van Elnathan, van Jeruzalem.