woord OT NT apo Bijbel
neigden121013

Vindplaatsen van neigden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 24:5
En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden?