woord OT NT apo Bijbel
neigende1001

Vindplaatsen van neigende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Koningen 8:58
Neigende tot Zich ons hart, om in al Zijn wegen te wandelen, en om te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, dewelke Hij onzen vaderen geboden heeft.