woord OT NT apo Bijbel
nek320133

Vindplaatsen van nek in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 1:48
En hoewel hij een eed gedaan had aan de koning Nabuchodonosor, bij de naam des Heren, zo werd hij meinedig, en viel van hem af, en hij verhardde zijn nek, en zijn hart, en overtrad de inzettingen des Heren, des Gods van Israƫl.