woord OT NT apo Bijbel
nekoda4004

Vindplaatsen van nekoda in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Ezra 2:48
De kinderen van Rezin, de kinderen van Nekoda, de kinderen van Gazzam;

Ezra 2:60
De kinderen van Delaja, de kinderen van Tobia, de kinderen van Nekoda, zeshonderd twee en vijftig.

Nehemia 7:50
De kinderen van Reaja, de kinderen van Rezin, de kinderen van Nekoda;

Nehemia 7:62
De kinderen van Delaja, de kinderen van Tobia, de kinderen van Nekoda, zeshonderd twee en veertig.