woord OT NT apo Bijbel
nemuël3003

Vindplaatsen van nemuël in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Numeri 26:9
En de zonen van Eliab waren Nemuël, en Dathan, en Abiram; deze Dathan en Abiram waren de geroepenen der vergadering, die gekijf maakten tegen Mozes en tegen Aäron, in de vergadering van Korach, als zij gekijf tegen den HEERE maakten.

Numeri 26:12
De zonen van Simeon, naar hun geslachten: van Nemuël, het geslacht der Nemuëlieten; van Jamin het geslacht der Jaminieten; van Jachin het geslacht der Jachinieten;

1 Kronieken 4:24
De kinderen van Simeon waren Nemuël en Jamin, Jarib, Zerah, Saul.