woord OT NT apo Bijbel
nemuëlieten1001

Vindplaatsen van nemuëlieten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 26:12
De zonen van Simeon, naar hun geslachten: van Nemuël, het geslacht der Nemuëlieten; van Jamin het geslacht der Jaminieten; van Jachin het geslacht der Jachinieten;