woord OT NT apo Bijbel
nereus0101

Vindplaatsen van nereus in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 16:15
Groet Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen, die met henlieden zijn.