woord OT NT apo Bijbel
nergal-sarezer3003

Vindplaatsen van nergal-sarezer in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

Jeremia 39:3
En alle vorsten des konings van Babel togen henen in, en hielden bij de middelste poort; namelijk Nergal-sarezer Samgar-nebu, Sarsechim Rab-saris, Nergal-sarezer Rab-mag, en al de overige vorsten des konings van Babel.

Jeremia 39:13
Zo zond Nebuzaradan, de overste der trawanten, mitsgaders Nebuschazban Rab-saris en Nergal-sarezer Rab-mag, en al de oversten des konings van Babel;