woord OT NT apo Bijbel
nergens33410

Vindplaatsen van nergens in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

MattheĆ¼s 5:13
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden.

Marcus 9:29
En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.

2 Korinthiƫrs 11:5
Want ik acht, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen.