woord OT NT apo Bijbel
nestelden2103

Vindplaatsen van nestelden in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Ezechiël 31:6
Alle vogelen des hemels nestelden op zijn takjes, en alle dieren des velds teelden onder zijn scheuten; en alle grote volken zaten onder zijn schaduw.

Daniël 4:21
En wiens loof schoon, en wiens vruchten vele waren, en waar spijze aan was voor allen, onder wien het gedierte des velds woonde, en in wiens takken de vogelen des hemels nestelden;