woord OT NT apo Bijbel
nestelden2103

Vindplaatsen van nestelden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 13:19
Het is gelijk aan een mostaardzaad, hetwelk een mens genomen en in zijn hof geworpen heeft; en het wies op, en werd tot een groten boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken.