woord OT NT apo Bijbel
nestelt2013

Vindplaatsen van nestelt in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jeremia 22:23
O gij, die nu op den Libanon woont, en in de cederen nestelt! hoe begenadigd zult gij zijn, als u de smarten zullen aankomen, het wee als ener barende vrouw!

Jeremia 48:28
Verlaat de steden, en woont in de steenrots, gij inwoners van Moab! en wordt gelijk een duif, die in de doorgangen van den mond eens hols nestelt.