woord OT NT apo Bijbel
nesten0202

Vindplaatsen van nesten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

MattheĆ¼s 8:20
En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.

Lukas 9:58
En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.