woord OT NT apo Bijbel
netelen4004

Vindplaatsen van netelen in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Job 30:7
Zij schreeuwden tussen de struiken; onder de netelen vergaderden zij zich.

Spreuken 24:31
En ziet, hij was gans opgeschoten van distelen; zijn gedaante was met netelen bedekt, en zijn stenen scheidsmuur was afgebroken.

Jesaja 34:13
En in hun paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in hun vestingen; en het zal een woning der draken zijn, een zaal voor de jongen der struisen.

Hosea 9:6
Want ziet, zij gaan daarhenen vanwege de verstoring; Egypte zal ze verzamelen, Mof zal ze begraven; begeerte zal er zijn naar hun zilver, netelen zullen hen erfelijk bezitten, doornen zullen in hun tenten zijn.