woord OT NT apo Bijbel
nethofas0011

Vindplaatsen van nethofas in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 5:18
De kinderen uit Bethlomon honderddrie├źntwintig; die van Nethofas vijfenvijftig; die van Anatoth honderdachtenvijftig; die van Bethasmon twee├źnveertig.