woord OT NT apo Bijbel
nethofathiet2002

Vindplaatsen van nethofathiet in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Kronieken 27:13
De tiende, in de tiende maand, was Maharai, de Nethofathiet, van de Zerahieten; in zijn verdeling waren er ook vier en twintig duizend.

1 Kronieken 27:15
De twaalfde, in de twaalfde maand, was Heldai, de Nethofathiet, van Othniƫl; in zijn verdeling waren er ook vier en twintig duizend.