woord OT NT apo Bijbel
netjes1001

Vindplaatsen van netjes in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 3:18
Ten zelfden dage zal de HEERE wegnemen het sieraad der kousebanden, en de netjes, en de maantjes,