woord OT NT apo Bijbel
netofathiet6006

Vindplaatsen van netofathiet in het Oude Testament. Het woord komt er 6 keer voor, in 5 verzen.

2 Samuël 23:28
Zalmon, de Ahohiet; Maharai, de Netofathiet;

2 Samuël 23:29
Heleb, de zoon van Baëna, de Netofathiet; Ithai, de zoon van Ribai, van Gibea der kinderen Benjamins;

2 Koningen 25:23
Toen nu al de oversten der heiren, zij en hun mannen, hoorden, dat de koning van Babel Gedalia tot overste gesteld had, kwamen zij tot Gedalia naar Mizpa; namelijk, Ismaël, de zoon van Nethanja, en Johanan, de zoon van Kareah, en Seraja, de zoon van Tanhumeth, de Netofathiet, en Jaazanja, de zoon van den Maachathiet, zij en hun mannen.

1 Kronieken 11:30
Maharai, de Netofathiet; Heled, de zoon van Baäna, de Netofathiet;

Jeremia 40:8
Zo kwamen zij tot Gedalia te Mizpa, namelijk, Ismaël, de zoon van Nethanja, en Johanan en Jonathan, de zonen van Kareah, en Seraja, de zoon van Tanhumeth, en de zonen van Efai, den Netofathiet, en Jezanja, de zoon eens Maachathiets, zij en hun mannen.