woord OT NT apo Bijbel
netwerk2002

Vindplaatsen van netwerk in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Exodus 27:4
Gij zult het een rooster maken van koperen netwerk; en gij zult aan dat net vier koperen ringen maken aan zijn vier einden.

Exodus 38:4
Ook maakte hij aan het altaar een rooster van koperen netwerk, onder zijn omloop, van beneden tot zijn midden toe.