woord OT NT apo Bijbel
neutstenen1001

Vindplaatsen van neutstenen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Koningen 7:9
Al deze dingen waren van kostelijke stenen, naar de maten gehouwen, van binnen en van buiten met de zaag gezaagd; en dat van den grondslag tot aan de neutstenen een palm breed, en van buiten tot het grote voorhof.