woord OT NT apo Bijbel
neuzen1001

Vindplaatsen van neuzen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Klaagliederen 4:20
Resch. De adem onzer neuzen, de gezalfde des HEEREN, is gevangen in hun groeven; van welken wij zeiden: Wij zullen onder zijn schaduw leven onder de heidenen!