woord OT NT apo Bijbel
nibhaz1001

Vindplaatsen van nibhaz in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Koningen 17:31
En de Avieten maakten Nibhaz en Tartak, en de Sefarvieten verbrandden hun zonen voor Adramelech en Anamelech, de goden van Sefarvaim, met vuur.