woord OT NT apo Bijbel
nicodemus0505

Vindplaatsen van nicodemus in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Johannes 3:1
En er was een mens uit de Farize├źn, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden;

Johannes 3:4
Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?

Johannes 3:9
Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden?

Johannes 7:50
Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot Hem gekomen was, zijnde een uit hen:

Johannes 19:39
En Nicodemus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een mengsel van mirre en aloe; omtrent honderd ponden gewichts.