woord OT NT apo Bijbel
nicolaus0101

Vindplaatsen van nicolaus in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 6:5
En dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochiƫ;