woord OT NT apo Bijbel
niemands2114

Vindplaatsen van niemands in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Samuël 12:4
Toen zeiden zij: Gij hebt ons niet verongelijkt, en gij hebt ons niet onderdrukt, en gij hebt van niemands hand iets genomen.

Job 32:21
Och, dat ik niemands aangezicht aanneme, en tot den mens geen bijnamen gebruike!