woord OT NT apo Bijbel
niemands2114

Vindplaatsen van niemands in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 20:33
Ik heb niemands zilver, of goud, of kleding begeerd.