woord OT NT apo Bijbel
niemands2114

Vindplaatsen van niemands in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 33:20
Zolang als gij nog leeft en adem in u is, geef uzelf in niemands macht, over.