woord OT NT apo Bijbel
nieren311335

Vindplaatsen van nieren in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Openbaring 2:23
En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken.