woord OT NT apo Bijbel
niesde1001

Vindplaatsen van niesde in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Koningen 4:35
Daarna kwam hij weder, en wandelde in het huis eens herwaarts, en eens derwaarts, en klom weder op, en breidde zich over hem uit; en de jongen niesde tot zevenmaal toe; daarna deed de jongen zijn ogen open.